Brändin positiointi

Case:
Brändin positiointi

Taustaa

Asiakas halusi tuoda markkinoille uuden juomabrändin ja halusi ymmärtää, miten uusi brändi tulisi positioida markkinassa, jossa on kova kilpailu.

Mitä tehtiin

Toteutimme motiivipohjaisen bränditutkimuksemme osana CCS-tutkimusta. Kysymyksissä selvitettiin kategorian käyttäjien motiiveja ja sitä, miten hyvin kilpailu ja brändit vastaavat näihin motiiveihin.

Tulokset

  • Tunnistettiin juomakategoriaa yhdistävät kuluttajatarpeet ja käyttömotiivit
  • Analysoitiin kilpailijoiden brändeihin liittyvät tarpeet ja motiivit sekä brändien suhteet toisiinsa
  • Löydettiin positio, joka vastaa kategoriaa usein käyttävien kuluttajien tarpeisiin, mutta ei ole vielä täysin kilpailijoiden hallussa
  • Asiakas sai selkeän suunnan markkinointiviestinnälleen