Segmentointi

Case:
Segmentointi

Taustaa

Asiakkaamme toimii kilpaillulla toimialalla ja halusi tietää, löytyisikö uusasiakaspotentiaalia nykyisen palvelukategorian ulkopuolelta.

Mitä tehtiin

Kysyimme asiakkaan toimialalle räätälöidyt kysymykset CCS-tutkimuksen vastaajilta ja segmentoimme koko markkinan uudelleen ottaen mukaan kategoriat, joista potentiaalia voisi löytyä.

Tulokset

  • Asiakas sai selkeästi määritellyt kohderyhmät ja arvion niiden potentiaalista.
  • Workshoppien kautta priorisoitiin kunkin segmentin painoarvo markkinoinnissa.
  • Kohderyhmät profiloitiin CCS-tiedon avulla ja määritettiin parhaat markkinoinnin kanavat ja keinot segmenttien tavoittamiseen.
  • Asiakkaan omaan rekisteriin tehtiin kysely, jonka avulla nähtiin, mistä nykyisistä palveluista potentiaalisegmentit ovat kiinnostuneita. Tämä ohjaa tuotekehitystä enemmän sellaisten palveluiden suuntaan.
  • Kvalitatiiviset haastattelut syventävät tätä tietoa ja asiakkaat voidaan osallistaa jatkuvampaan palvelukehitykseen.