Kohderyhmäanalyysit

Kohderyhmä-
analyysit

Kohderyhmäanalyysi vastaa kysymyksiin, missä medioissa ja millä viestikulmalla omia asiakassegmenttejä kannattaa lähestyä .

Kohderyhmäanalyysin tarve on erityisesti silloin, kun asiakkaalla on jo valmis segmentointi tehtynä ja jota halutaan hyödyntää myös mediasuunnittelussa. Tällöin segmentit mallinnetaan CCS-dataan, jonka kautta saadaan paras mahdollinen tieto kunkin segmentin mediankäytöstä.

 

Kohderyhmäanalyysi sisältää asiakassegmentin väestöestimaatin, kohderyhmän profiilin, kanavien tavoittavuuden ja vaikuttavuuden, medianimikkeet ja jaottelun omaan, ostettuun ja ansaittuihin kanaviin.

Kohderyhmäanalyysin avulla voidaan vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Saadaan olemassa olevan kohderyhmän mediankäyttötiedot huomattav asti tarkemmin kuin mitenkään muuten on mahdollista. Näin saadaan markkinointiin käytetyistä investoinneista paras mahdollinen teho irti.
  • Kohderyhmäanalyysi ei pelkästään palvele mediasuunnittelua, vaan analyysistä saadaan myös muutakin täydentävää tietoa kohderyhmästä. Tällä pystytään tukemaan esim. mainonnan luovaa suunnittelua.