Segmentointi

Segmentointi

Monilla yrityksillä on pöytälaatikoissa pölyttyvä segmentointi, joka on joskus tehty, mutta jota ei oikeasti hyödynnetä. Hyvin tehty segmentointi on työkalu, jolla yritys ohjaa koko toimintaansa.

Toteutamme sinulle segmentoinnin, joka erottelee kuluttajat selkeästi heidän nykyisen ja tulevan tuottopotentiaalin mukaan. Halutuille kohderyhmille voidaan näin kohdentaa heitä kiinnostavaa markkinointiviestintää sekä kehittää heille sopivia tuotteita tai palveluita.

Segmentoinnin avulla voidaan vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Mistä segmenteistä tulee nykyinen myynti?
  • Missä segmenteissä on eniten uutta potentiaalia?
  • Miten ja missä kanavissa kohderyhmiin voidaan vaikuttaa tehokkaimmin?
  • Mitkä ovat oikeat tuotteet/ palvelut nykyisille ja potentiaalisille segmenteille?

Varmistamme segmentoinnin käyttöönotot yhteisillä workshopeilla, joissa konsulttimme auttavat määrittelemään nämä suuntaviivat yhdessä teidän ja markkinointiviestinnän kumppanienne kanssa.

Hyvä segmentointi:

  • Erottelee kuluttajat potentiaalin mukaan
  • Antaa yritykselle käytännön työkalut – ei pelkkää dataa
  • On helposti omaksuttavissa
  • On yhdistettävissä eri tietokantoihin: asiakastieto, mainonnan seurannat, väestötieto
  • On jatkuva prosessi, jossa asiakasymmärrystä kerrytetään eri menetelmillä jatkuvasti, esim. kvalitatiivisin menetelmin

Onko sinulla jo toimiva ja hyvä segmentointi tai tietoa omista asiakkaistasi? Voimme rikastaa sitä CCS-datafuusion avulla.